Crematie

In de provincie Utrecht zijn er een viertal crematoria. Elk crematorium heeft zijn eigen sfeer. Dit kan de ligging in de omgeving, de beslotenheid c.q. uitzicht vanuit de aula, of de sfeer en aankleding van de aula en ontvangstruimten zijn. Maar ook praktische zaken zoals de beschikbaarheid op de dag van voorkeur, het geboden tijdstip in combinatie met een voorafgaande kerk-/uitvaartdienst, de beschikbaarheid van extra tijd in de aula/koffiekamer kunnen uw keus bepalen.

De crematoria in deze regio zijn Crematorium Amersfoort in Leusden, Crematorium Den en Rust in Bilthoven, Crematorium Noorderveld in Nieuwegein en Crematorium Daelwijck in Utrecht.

Om de bestemming van as te bepalen heeft u altijd de mogelijkheid deze zes maanden in bewaring te laten in de algemene nis van het crematorium. In deze periode heeft u de tijd om u te oriënteren op de vele mogelijkheden. De as kan bijvoorbeeld verstrooid of bijgezet worden in de urnentuin van het crematorium of de begraafplaats van uw woonplaats. Maar de urn mag ook meegenomen worden naar uw woonhuis. Ook is het mogelijk om een klein deel van de as te verwerken in een sieraad of kunstvoorwerp.

Crematorium Amersfoort
Crematorium DenenRust
Crematorium Noorderveld
Crematorium Daelwijck

Uitvaartencyclopedie Crematie