Nazorg

Verlies van een dierbare is een ingrijpende verandering in iemands leven. “Waar moet ik beginnen?”, “Wat vang ik nu met mijn leven aan?”, “Wat heb ik allemaal te regelen?”, zijn vragen die mensen stellen nadat ze te maken hebben met een verlies. Niet iedereen kan zelf met deze vragen uit de voeten en vaak staat uw hoofd hier ook nog niet naar. De aandacht uit de omgeving neemt na verloop dan ook vaak af en gaat het leven, voor de mensen om u heen weer door. Daarom werken wij, als verlengde dienstverlening, samen met Anouk Vonk van Nunazorg. Zij helpt u bij het vinden van antwoorden op uw persoonlijke hulpvragen. Als eerste uitvaartonderneming in de omgeving bieden wij u deze nazorg.

logo -Nunazorg

Anouk Vonk, Nunazorg

Sinds een aantal jaar ben ik werkzaam bij Nunazorg en bied ik hulp en nazorg aan nabestaanden bij verlies van een dierbare. Ik ben opgeleid als HR-adviseur en heb in diverse sectoren gewerkt zoals in de hotellerie, bij de gemeente en in de zorg. Maar ook de opleiding voor uitvaartbegeleider. Tijdens die opleiding merkte ik dat mijn kracht ligt in het begeleiden van mensen in een kwetsbare periode. Oprechte aandacht geven en luisteren wat nodig is. Na het overlijden van een dierbare komt er veel op nabestaanden af. Voor iedereen is het daarnaast onvoorspelbaar wat er gebeurt na een verlies en welke gevoelens er naar boven komen; ieder rouwproces is uniek. Luisteren, de tijd nemen en samen kijken wat nodig is, is heel belangrijk en ik ben dankbaar dat ik er dan voor mensen kan zijn.

Tussen 6 tot 8 weken na de uitvaart neem ik telefonisch contact met u op om te vragen hoe het naar omstandigheden gaat. Dat kan zijn voor een luisterend oor en geeft u de gelegenheid, als u dat wilt, uw verhaal nog eens te vertellen. Gevoelens, ‘vreemde’ reacties of gedachten te verwoorden en de tijd te nemen om meer inzicht te geven op het eigen unieke rouwproces. Het kunnen ook praktische vragen zijn of vragen van financiële of sociale aard. “Welke instanties moet ik allemaal van het overlijden op de hoogte stellen,” of “ik zou graag weer eens met iemand samen willen koken.” Samen met u ga ik op zoek naar de beste oplossing voor uw situatie en wijs u op organisaties, veelal in uw eigen omgeving, die u verder kunnen helpen. Na het wijzen op de passende zorg houd ik contact met u om te kijken of de zorg toereikend voor u is geweest. Als er nog veel vragen of onduidelijkheden zijn komt er geen rust en ruimte voor het verdere proces. Ik houd daarnaast het contact met u, zolang als u dat prettig vindt.

Landelijk Steunpunt Verlies

In samenwerking met het Landelijk Steunpunt verlies (LSV) bieden wij een digitale ondersteuning aan voor de periode na de uitvaart. Het Landelijk Steunpunt Verliest kan u ondersteunen en adviseren over de nalatenschap en de afwikkeling hiervan.

Scroll naar top

Vraag aan per email of per post

Email
of per Post
Vul uw gegevens in om het wilsbetuigingsboekje per email als .pdf ontvangen