Uitvaartplechtigheid

Bij een kerkelijk afscheid staan de dienst en de religieuze beleving centraal en zal geleid worden door de eigen predikant, pastoor of geestelijke. De plechtigheid vindt veelal plaats in het kerkgebouw of de kapel van de kerkelijke gemeente. Gebeden, lezingen, prediking, liederen en liturgie zullen hier deel van uitmaken. De volgorde staat daarbij geheel of gedeeltelijk vast en volgt de gebruiken van het betreffende geloof. Deze dienst gaat meestal vooraf aan en vindt zijn afsluiting bij de uiteindelijke begrafenis of crematie.
Het is daarbij van groot belang dat wij door onze jarenlange ervaring met de diverse kerkgenootschappen, de contacten met predikanten, pastores en geestelijken en onze eigen kerkelijke achtergrond goed aanvoelen en kunnen invullen wat van belang is bij een kerkelijk afscheid.

Een afscheidsbijeenkomst mag een afspiegeling zijn van hoe iemand heeft geleefd. De invulling hiervan gebeurt door familie en vrienden in de vorm van een levensloop, persoonlijke herinneringen, anekdotes, gedichten of een foto/video presentatie via een beamer of groot tv-scherm. Naast het afspelen van cd’s kan er eventueel muziek gemaakt worden door de familie zelf of samen met vrienden/bekenden. Het is ook mogelijk hiervoor gespecialiseerde musici te vragen. Bij de meeste aula’s is een muziekinstallatie, orgel, piano of vleugel beschikbaar. Onze ervaring leert dat een familie, met hulp van degenen die om hen heen staan, meestal zelf in staat is deze bijeenkomst vorm te geven. Als het door omstandigheden toch te moeilijk blijkt alles zelf in te vullen kan er een beroep worden gedaan op een funerair spreker of ritueelbegeleider. Met hun kennis en ervaring ondersteunen zij de familie in dit proces.

 www.lbvr.nl (landelijke beroepsgroep van ritueelbegeleiders)
www.ceesbaan.nl (tekst en toespraak)
www.esthernelemans.nl (uitvaartbegeleiding)
www.humanistischeuitvaart.nl (uitvaartbegeleiding)
www.bramvanderzijden.nl (uitvaartbegeleiding)