Is er een uitvaartpolis aanwezig?

Is er een uitvaartpolis aanwezig?

Wanneer iemand in onze nabije omgeving overlijdt, is het niet altijd direct duidelijk of diegene eigenlijk een uitvaartpolis (uitvaartverzekering valt hier ook onder) had.

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen nog niet weten hoe ze deze informatie alsnog kunnen achterhalen. Het is overigens gemakkelijker dan u denkt. En kosteloos bovendien.

Om te weten of iemand een uitvaartpolis had, dient u contact op te nemen met de nabestaandendesk van het Verbond van Verzekeraars. U treft alles hierover op de volgende website: www.vanatotzekerheid.nl

Wanneer u kind of partner van de overledene bent, kunt u het e.e.a. opvragen. Het kan ook wanneer u de erfgenaam bent of degene die aangesteld is (testamentair of notaris) om de nalatenschap te verdelen. Hoe dat gaat, wordt piekfijn uitgelegd. Wanneer u een aantal documenten inlevert, hoort u of degene verzekerd was of een polis had. De informatie wordt u toegestuurd en vervolgens kunt u zelf de andere partijen benaderen.

Deze procedure is gratis en neemt ongeveer drie maanden tijd in beslag.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *