VEELGESTELDE VRAGEN

1. Na hoeveel dagen vindt de uitvaart plaats en is uitstel mogelijk?
De termijn waarbinnen een lichaam wettelijk begraven moet worden is zes werkdagen na de dag van overlijden. Tussen sterven en uitvaart kunnen daardoor in theorie tien dagen liggen als iemand vlak voor het weekend overlijdt. Tot januari 2010 was de termijn vijf dagen. Het gevolg was dat er regelmatig uitstel aangevraagd moest worden, als de crematoria c.q. begraafplaatsen bezet waren of dat er zon- en feestdagen in de periode vielen. Ook onder de nieuwe wet blijft het mogelijk om uitstel aan te vragen.

2. Wat is obductie?
Obductie is een onderzoek van het lichaam na overlijden om de doodsoorzaak vast te stellen en om ziekteprocessen te onderzoeken. Het onderzoek wordt ook wel sectie of autopsie genoemd. Het wordt in een ziekenhuis uitgevoerd door een patholoog. Dit is een arts die gespecialiseerd is in deze vorm van onderzoek. Bij obductie is sprake van zowel een uitwendig als inwendig onderzoek. De patholoog zal eerst een uitgebreid uitwendig onderzoek doen alvorens het inwendige onderzoek start. Het inwendige onderzoek is vrij omvangrijk, hierbij worden vrijwel alle organen van de overledene onderzocht. Ook is het mogelijk dat een onderzoek van de hersenen deel uitmaakt van de obductie. Net als bij een ‘gewone’ operatie wordt dit altijd op een zodanige wijze gedaan dat er achteraf vrijwel niets meer van te zien is.

3. Mag ik de overledene zelf de laatste verzorging geven?
De overledene mag door uzelf, of samen met de uitvaartverzorger of verpleegkundige worden gewassen en aangekleed. Samen met een aantal andere handelingen heet dit de laatste verzorging. U kunt er ook bij aanwezig zijn en alleen maar toekijken of op het laatst allen het haar en de eventuele make-up te verzorgen. Wij zullen u altijd vragen of u hiervan gebruikt wilt maken. Het zelf (mee)verzorgen van de overledene kan steun bieden in het verwerkingsproces.

4. Hoe denkt u over thuis opbaren?
Het opbaren in een vertrouwde omgeving is een bijzondere ervaring voor de nabestaanden. Het maakt een heel persoonlijk afscheid mogelijk en is zeker het overwegen waard. U kunt bij de overledene waken, lezen, koffie drinken, samenzijn met elkaar of waar u maar behoefte aan hebt. Met de huidige middelen kan het thuis opbaren veelal probleemloos verlopen. Er is iedere dag controle om te zien hoe het met de opbaring gaat. In de dagen tussen overlijden en uitvaart verandert de overledene geleidelijk, waardoor nabestaanden toegroeien naar het moment waarop de kist gesloten zal worden. Dat moment wordt altijd in overleg met u bepaald. Het kan gebeuren dat u aanvankelijk kiest voor thuis opbaren en na 1 of 2 dagen toch liever wilt dat de overledene wordt opgehaald en overgebracht naar een rouwcentrum.

5. Is thuis opbaren altijd mogelijk?
Eigenlijk wel. Tot nu toe is er altijd een oplossing gevonden voor moeilijke situaties. U hoeft er geen groot huis voor te hebben. De overledene kan boven op bed opgebaard worden en later beneden in de kist gelegd worden. Bij opbaren in de huiskamer gebruiken we soms een kamerscherm. Een raam of deur uit de sponning nemen, een kast verplaatsen om de kist verticaal uit te kunnen dragen, het kan, en is allemaal gebeurd. Het koel houden van de hele ruimte betekent soms wel dat er een airco geplaatst moet worden. Ondanks alle zorg kan de toestand van het lichaam zo slecht zijn of snel achteruitgaan dat het thuis niet langer verantwoord is en zullen we in overleg met u naar een passende oplossing zoeken.

6. Ik heb een donorcodicil, kan ik dan wel opgebaard worden?
Ja, dat kan zeker. Een medicus verwijdert de betreffende organen op zo’n manier dat aan de buitenkant van het lichaam niets te zien is. Daardoor kan ook een overledene met een donorcodicil na de ingreep gewoon opgebaard en op de gebruikelijke wijze begraven of gecremeerd worden. Sommige transplantaties, zoals van het hoornvlies, kunnen zelfs thuis worden verricht.

7. Hoe gaat het in geval van euthanasie?
Voor de laatste verzorging en alles wat daar op volgt maakt het niet uit hoe iemand overleden is. In geval van euthanasie waarschuwt uw huisarts de gemeentelijke schouwarts voor aanvullend onderzoek omdat euthanasie gezien wordt als een onnatuurlijke dood. Nadat het lichaam is vrijgegeven gaat alles op dezelfde wijze als bij overlijden door een natuurlijke doodsoorzaak.

8. Mag je zonder kist begraven of gecremeerd worden?
Ja, dat mag volgens de wet. De overledene mag in een lijkwade gehuld worden, op voorwaarde dat er geen enkel lichaamsdeel zichtbaar is. Voor het vervoer van de overledene wordt gebruik gemaakt van een opbaarplank of takkenbaar. De plank of takkenbaar wordt mee begraven of gaat bij crematie mee de oven in.

9. Heeft de rouwstoet voorrang in het verkeer?
Nee, een rouwstoet heeft geen voorrang en men mag niet door het rode licht rijden. Die bepaling is niet uit gebrek aan eerbied aangepast, maar uit praktische overwegingen. Een rouwstoet bestaat tegenwoordig hoogstens uit een rouwauto en één of twee volgauto’s. Andere belangstellenden volgen de stoet vaak in hun eigen auto. Daarmee is de moderne rouwstoet niet meer herkenbaar, in tegenstelling tot de rouwstoet van vroeger. Om ongewenste situaties, zoals het inhalen en invoegen in een rouwstoet te voorkomen, is het “doorsnijden” van een rouwstoet wel verboden. Voorwaarde daarbij is wel dat burgerauto’s die meerijden in de stoet clipvlaggetjes aan de zijramen bevestigen. De uitvaartleider zorgt hiervoor.

10. Mogen wij zelf de kist dragen?
Het dragen van de kist kan een belangrijk onderdeel zijn bij de verwerking van het verlies. Niet alleen kinderen, maar ook naasten mogen de kist dragen. Het is vaak ook mogelijk om de kist op een rijdende baar te plaatsen en lopend te begeleiden. De fysieke inspanning is dan minder groot en u hoeft niet bang te zijn dat het te zwaar wordt. Er is altijd een uitvaartverzorger die de dragers begeleidt.

11. Wat mag je meegeven in de kist?
Er mogen geen dingen in de kist liggen die vervuilend zijn. Dus geen elektronica b.v. telefoon of muziekspeler. Een foto mag wel, maar dan zonder de kunststof/metalen lijst en het glas. Papier (tekeningen), textiel, hout, leer ed. zijn geen probleem. Bij crematie moet een aanwezige pacemaker altijd verwijderd worden.

12. Mag ik elk soort monument op een graf zetten?
Niet altijd. Er is vaak veel mogelijk, maar de regels hangen af van de specifieke begraafplaats. Sommige begraafplaatsen hebben gedetailleerde regels over het toegestane formaat en materiaal. Neem voor meer informatie contact op met uw steenhouwer of beheerder van de begraafplaats.

13. Kunt u de uitvaart in heel Nederland verzorgen?
Dat is geen probleem. Wij verzorgen ook uitvaarten buiten de regio. Dat kan bepaald worden door een bestaand familiegraf in uw geboorte- of voormalige woonplaats, of een familietraditie waarbij de crematie in b.v. het crematorium Westerveld (1e in Nederland) plaatsvindt. De extra tijd en kilometers voor de medewerkers en vervoer worden op de basistarieven aanvullend in rekening gebracht. Zo nodig vragen wij assistentie van een collega ter plaatse voor het leveren van b.v. de dragers.

14. Mag familie mee naar de ovenruimte?
Ja dat mag. Vroeger kwam dat sporadisch voor. Tegenwoordig willen nabestaanden de overledene vaak naar de ovenruimte begeleiden en soms aanwezig zijn bij de invoer van de kist. Het is een indrukwekkende ervaring die nabestaanden helpt bij het afscheid nemen. Het is vergelijkbaar met het moment waarop de kist in het graf zakt. Voordat de invoer plaatsvindt wordt er kort uitgelegd hoe het in zijn werk gaat en vragen we uitdrukkelijk of een ieder die aanwezig is er echt bij wil blijven of er toch van liever vanaf ziet.

15. Wanneer kan de asbus worden opgehaald en is het zeker dat het ‘onze’ as is?
Na een maand, dit is een wettelijke termijn, kunt u de asbus ophalen in het crematorium. De asbus staat gedurende deze maand in de algemene nis van het crematorium, die niet toegankelijk is voor het publiek. Nabestaanden vragen vaak hoe zeker het is dat zij de as van hun eigen overledene meekrijgen. Vanaf de invoer, er kan maar één overledene per keer worden ingevoerd, tot het vullen van de asbus gaat er een vuurvast steentje mee met een identificatienummer. Dit steentje blijft ter controle bij de as in de bus. In de deksel van de bus staan naast de naam en de crematiedatum ook het nummer van het steentje gegraveerd.

16. Mag de familie zelf de plek van verstrooiing bepalen?
Als u zelf een plek uitzoekt, moet u de eigenaar van de grond daarvoor toestemming vragen. U mag met toestemming van de eigenaar verstrooien op de plek van uw keuze. Voor verstrooien op zee is geen toestemming nodig. Voor binnenwateren geldt dat u hiervan alleen melding moet doen bij de betreffende gemeente. Als u niet over een eigen schip beschikt, zijn er gespecialiseerde rederijen die op zee of binnenwater kunnen verstrooien. Daarnaast beschikken alle crematoria en de meeste begraafplaatsen in Nederland over een eigen strooiveld waar u in overleg een plekje kunt uitzoeken.

17. Hoe kan ik mijn wensen vastleggen?
U kunt uw laatste wensen vastleggen in een codicil. Een codicil is een handgeschreven verklaring, gedateerd en door u ondertekend. Een codicil wordt meestal opgesteld om wensen over de verdeling van bepaalde goederen zoals sieraden vast te leggen. De goederen moeten dan wel stuk voor stuk beschreven worden en mogen geen grote financiële waarde hebben. Een codicil hoeft niet bij de notaris opgesteld en vastgelegd te worden om rechtskracht te hebben. Een bijzondere vorm van het codicil is een ‘wilsbeschikking voor mijn uitvaart’ die veel uitvaartondernemingen tegenwoordig als service aanbieden. Hierin kunt u uw wensen met betrekking tot uw uitvaart vastleggen. Het is wel belangrijk dat nabestaanden van het bestaan weten en waar ze de bescheiden kunnen terugvinden.

18. Wie moet de uitvaartkosten betalen?
De kosten van de uitvaart zijn voor rekening van de erfgenamen. De uitvaart wordt uit de nalatenschap betaald. Mocht die niet voldoende zijn dan blijven de erfgenamen financieel aansprakelijk. Deze kunnen soms een beroep doen op de bijzonder bijstand. Als er geen erfgenamen zijn, of als de nabestaanden de erfenis weigeren en ook de kosten van de uitvaart niet willen betalen kan de gemeente gevraagd worden om de uitvaart van de overledene uit algemene middelen te betalen. Dit is dan uiteraard een sobere uitvaart. De gemeente heeft wel het recht om eigendommen uit de nalatenschap of uitvaartverzekeringen op te eisen om de kosten gedeeltelijk de dekken.

19. Wat voor verzekeringen zijn er en wat raadt u aan?
U kunt zich op verschillende manieren verzekeren tegen uitvaartkosten: de (natura)uitvaartverzekering, de koopsompolis of depositorekening. Een uitvaartverzekering is geen echte risicoverzekering. Door premie te betalen spaart u voor de uitvaartkosten die u eens zult gaan maken. Bij veel verzekeringen houdt de premiebetaling op rond het 65ste jaar. Het betaalde premiebedrag is dan ongeveer gelijk aan de uitkering waar u recht op hebt. Jonge gezinnen adviseren we eventueel een uitvaartkostenverzekering af te sluiten. De betaalde premie is nog gering. Veel verzekeringsmaatschappijen hebben een dergelijke verzekering. Wij adviseren in ieder geval de uitvaartverzekering niet natura maar in kapitaal af te sluiten. U bepaalt zelf de hoogte van het bedrag waarvoor u zich wenst te verzekeren. Het bedrag groeit mee met de prijsindex. U bent dan vrij om zelf te kiezen waaraan u het geld wilt besteden en vrij in de keus van uitvaartverzorger, rouwcentrum, crematorium e.d. Voor mensen met een (bescheiden) kapitaal is het afsluiten van een koopsompolis of banksparen een goede manier om geld opzij te zetten. U stort een bedrag naar keuze. Dit bedrag groeit mee door de prijsindex of rente zodat het waardevast blijft. Het bedrag komt vrij bij overlijden. Net als bij de verzekering bent u vrij om uw keuzes te maken. Een andere mogelijkheid die hierop lijkt is het bedrag in deposito te zetten bij een uitvaartonderneming. Dit bedrag wordt bij overlijden in mindering gebracht op de rekening. De meeste mensen, die een uitvaartverzekering hebben afgesloten, hebben een naturaverzekering. Deze verzekering keert geen geld maar diensten uit. Het dienstenpakket bestaat uit de kist, de kaart, het rouwvervoer en de kosten van een eenvoudige crematie of algemeen graf. Een naturaverzekering is zeker niet de volledig verzorgde uitvaart waarmee geadverteerd wordt. Persoonlijke wensen, extra kaarten, een andere kist dan de standaardkist, bloemen, de kerk, iets anders dan cake bij de koffie en allerlei toeslagen leiden tot extra kosten.

20. Ben ik verplicht de uitvaart door de verzekeraar te laten verzorgen?
Grote verzekeraars zoals Yarden, Monuta en Dela werken veel met eigen uitvaartverzorgers maar ook met contractondernemers. U hebt recht op een omschreven (beperkt) aantal goederen en diensten. Als u de uitvaart door een andere onderneming laat verzorgen, moet de verzekeraar in ieder geval een bedrag uitkeren. Dat kan minder zijn dan het dienstenpakket waarvoor u verzekerd bent. Het uitgekeerde bedrag ligt meestal tussen de 2500 en 3500 euro. Het prijsverschil wordt echter vaak goed gemaakt doordat een particuliere onderneming bepaalde dienstverlening vanzelfsprekend en inclusief vindt en daarvoor geen extra kosten in rekening brengt. Dit in tegenstelling tot de verzekeraars die alleen het minimum uitkeren en voor bepaalde diensten en leveringen extra kosten in rekening brengen.

21. Hoeveel kost een uitvaart en is er verschil tussen begraven en cremeren?
De gemiddelde prijs voor een begrafenis of crematie ligt ongeveer tussen de € 5000 en € 7.000 Begraven is duurder dan cremeren. Doorslaggevend hiervoor zijn de kosten van het grafmonument en de huur of aankoop van een eigen graf. Tarieven hiervoor verschillen per gemeente en begraafplaats. Kostenposten die ook van invloed zijn is bijvoorbeeld de prijs van de kist. Die kan variëren van € 550 (standaard crematiekist) naar € 995 (eenvoudige eiken kist) tot € 7.000 (luxe mahonie of notenhout). Een kaart uit de standaardcollectie is goedkoper dan een speciaal gemaakte zelf ontworpen kaart. Het aantal rouwauto’s, het plaatsen van een overlijdensadvertentie, de locatie en de catering tijdens de condoleance kunnen grote invloed hebben op de uitvaartkosten.

22. Kan ik voor de uitvaartverzorging altijd een begroting vragen?
Zeker, en dat is geen enkel probleem. Voor iedere familie maken wij een gespecificeerde begroting van de te verwachten kosten. Deze opgave is in duplo en mede de opdrachtbevestiging tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer en wordt door beiden ondertekend. Voor de prijsopgave is het soms noodzakelijk schattingen te maken. Bijvoorbeeld omdat de exacte bedragen nog niet bekend zijn. U kunt hierbij denken aan het aantal consumpties bij condoleance, de grootte van de te plaatsen advertentie(s), wachttijden van auto’s op de dag van de uitvaart, tijdsoverschrijdingen in aula en/of condoleanceruimte. Soms kunnen er ook na het opmaken van de begroting kosten bijkomen door nabestelling van bloemen, extra kaarten, het inhuren van een fotograaf /musicus/uitvaartbegeleider etc. Door onze ervaring kunnen wij u echter tijdig een reële inschatting geven.